Minggu, 03 Oktober 2010

RIYAYA KALEH SEDEREK-SEDEREK (tugas 1)

      Siamipun sampun pungkasan.Kula bingah sanget amargi siam kang pungkasan.Kula buka siam kaleh keluargi kula.Sakpungkasaning buka,kula salat maghrib.Kula mersani tiyang kathah pada taakbiran.Sakpungkasaning niku,kula ngaso.Enjangipun,kula adus lan salin rasukan.Kula salat idul fitri kaliyan keluargi kula.Kula sungkem dhateng tiyang sepuh.Kula nedha masakanipun ibu kula.Sesampun nedha,kula kesah kaleh tiyang sepuh ing dalemipun sederek kula.Kula pikantuk wisit saking sederek-sederek kula.Kula bingah sanget.Sakbibaripun salam-salaman kaliyan sederek,kula dolanan kalih sederek kula kang tisih alit-alit.Kula bingah nanging kula kesel.